Лікувально-профілактична допомога в районі ґрунтується на загальних принципах, що включає доступність, безкоштовність невідкладної та екстреної допомоги, послідовність стаціонарної та амбулаторної допомоги. Центральною ланкою стаціонарної допомоги є районна лікарня на 215 ліжок, яка є лікувально-діагностичним та консультативним центром району по наданню спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Сітка стаціонарної допомоги в районі складається з стаціонару при ЦРЛ – 215 ліжок, в т.ч. 15 ліжок терапевтичне відділення № 2 с. Лебедин.

Стаціонарна служба забезпечує:

 • надання висококваліфікованої стаціонарної та консультативної допомоги хворим;
 • організаційно-методичне керівництво роботою ЛПЗ району з питань допомоги хворим по профілям;
 • удосконалення якості діагностики лікування хворих по профілям;
 • проведення аналізів захворюваності, смертності, тимчасової непрацездатності за спеціальностями;
 • здійснення контролю та впровадження в практику ефективних нових методів діагностики, лікування та профілактики;
 • перспективне та річне планування по наданню стаціонарної допомоги по району;
 • участь у підвищенні кваліфікації лікарів по організації та наданню допомоги хворим;
 • направлення на консультацію пацієнтів до обласної лікарні та спеціалізовані лікувальні заклади області у найбільш складних діагностичному та лікувальному відношенні випадках;
 • організацію профільної медико-генетичної пропаганди.

Відділення стаціонару працюють в тісному контакті з параклінічними службами, лабораторією, кабінетом УЗД, ендоскопічним, рентгенологічним відділенням, з відділенням екстреної і невідкладної допомоги при обласній лікарні.

Лікувальний процес у відділеннях стаціонару

Лікувальний процес у відділеннях базується на сучасних досягненнях медичної науки, практиці та матеріально-технічних можливостях. Лікування проводиться комплексне. Застосовується індивідуальний режим із урахуванням фази важкості захворювання. Проводиться щоденний контроль за наданням медичних послуг:

 • оцінка результатів лікувально-діагностичного процесу за відповідними моделями кінцевих результатів;
 • аналіз незадовільних результатів лікування і опрацювання заходів щодо попередження таких випадків у майбутньому;
 • визначення за допомогою вибіркових опитувань задовільності пацієнтів медичною допомогою;
 • по результатах планування проведення лікарняних конференцій, семінарів;
 • контроль раціонального використання ліків, розхідних матеріалів (у старших медичних сестер);
 • контроль за діяльністю підрозділів і за виконанням обов’язків кожним працівником, оцінка діяльності відділення, окремих працівників, протоколи зборів колективу;
 • контроль та аналіз якості медичної допомоги пацієнтам провіряючи медичні карти до 10% від пролікованих, у медичних картах – про огляд кожного хворого не рідше 1 разу на тиждень зав. відділенням з висновками, рекомендаціями і підписом, а також при поступленні хворого.
 • контроль санепідрежиму.

Лікування хворих в стаціонарі проводиться згідно стандартів та протоколів надання медичної допомоги.

Діагностичний процес у стаціонарі

Для забезпечення діагностичного процесу у лікарні в наявності наступні діагностичні підрозділи: клінічна лабораторія, рентгенкабінет, кабінет функціональної діагностики, біохімічна лабораторія. кабінет УЗД і ендоскопії.

Бак обстеження проводиться у лабораторії ЦРЛ. У відділеннях за показаннями використовуються наступні обстеження:

 1. Об’єм лабораторних методів обстеження:

 • загальний аналіз крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • Л-амілази сечі;
 • виявлення жовчних пігментів;
 • залишковий азот крові;
 • фракційне обстеження шлункового соку, обстеження дуоденального вмісту;
 • обстеження жовчі;
 • білірубін крові;
 • протромбін, коагулограмма;
 • С реакт.білок ревматоїдний фактор;
 • серомукоїд;
 • цукор крові;
 • загальний білок і фракції;
 • холестерин, Б-ліпопротеїди, загальні ліпіди;
 • трансамінази крові, лужна фосфатаза;
 • діастаза крові, активність холінестерази;
 • сечовина, креатинін;
 • залізо К ,Nа, СЕ, Са
 • пр.Вельтмана, Сулемова проба;
 • посів мокроти на мікрофлору і чутливість гр.антибіотиків;
 • Тропоніни крові.
 1. Об’єм обстежень в КФД:
 • ЕКГ, медикаментозні і навантажувальні проби;
 • реограмма легень;
 • ФКГ;
 • Зовнішнє дихання;
 • капіляроскопія;
 • зовнішнє дихання;
 • антропометрія;
 • холтер обстеження по ЕКГ, артеріальному тиску;
 • реовазографія.
 1. Фіброскопія шлунку,стравоходу,12-п. кишки.

4. Ультразвукове обстеження:

 • Печінки;
 • жовчо-вивідних шляхів;
 • підшлункової залози;
 • нирок;
 • сечового міхура;
 • молочних залоз;
 • селезінки;
 • жіночих та чоловічих статевих органів;
 • лімфовузлів.

5. Плевральна пункція.

6. Абдомінальна пункція.

7. Об’єм лікування в фізкабінеті:

 • електролікування;
 • світололікування;
 • лікування Ультразвуком;
 • аерозольтерапія;
 • Лазеротерапія.

В наданні стаціонарної допомоги хворим головну роль відіграє центральна районна лікарня.

В даний час в Шполянській центральній районній лікарні функціонують відділення:

 • терапевтичне – 30 ліжок (терапевтичні – 20, кардіологічні – 10),
 • терапевтичне відділення № 2 с. Лебедин – 15 ліжок;
 • хірургічне – 35 ліжок (хірургічні – 25, урологічні – 10);
 • неврологічне – 25 ліжок;
 • педіатричне – 25 ліжок;
 • інфекційне – 15 ліжок, в т.ч. числі 5 дитячих ліжок;
 • травматологічне відділення – 25 ліжок (травматологічні – 20, отоларингологічні – 5);
 • офтальмологічне відділення – 10 ліжок;
 • гінекологічне відділення – 20 ліжок;
 • пологове відділення – 15 ліжок.